Zaliczmy ich obie... w tym samym czasie?

xes.pl zbiornik.com